1. Acceptare

Accesul şi utilizarea acestui site sunt reglementate de următorii termeni şi condiţii, precum şi de legislaţia în vigoare. Prin accesarea acestui site şi navigarea prin el acceptaţi, fără niciun fel de limitări, termenii şi condiţiile şi luaţi la cunoştinţă că oricare alte aranjamente privind utilizarea acestui site încheiate între dumneavoastră şi Novartis Pharma Services România SRL devin caduce şi nu produc niciun fel de efecte juridice. 

 

Accesul la acest site este destinat exclusiv profesioniștilor în domeniul sănătății.. Accesul este posibil numai după înregistrare prin crearea unui cont și confirmarea înregistrării. Confirmarea înregistrării necesită aprobarea din partea administratorului site-ului, în urma unui proces de verificare și validare a datelor introduse de Dvs. în raport cu datele din Registrul C.M.R. Perioada de confirmare este de până la 72 ore. După aprobarea cererii de înregistrare, un mail de confirmare este trimis către adresa de email furnizată de Dvs. în procesul de înregistrare. În cazul în care în urma procesului de verificare și validare administratorul constată lipsa concordanței între datele furnizate de Dvs. și cele din Registrul C.M.R., înregistrarea nu va fi confirmată și un email de înștiințare vă va fi transmis ca răspuns.
Fiecare utilizator își asumă răspunderea legală pentru realitatea și corectitudinea datelor furnizate în cadrul procesului de înregistrare.
 

2. Informaţii/stări de boală

Informaţiile de pe acest site web sunt furnizate de către Novartis Pharma Services România SRL şi sunt destinate exclusiv informării profesioniştilor din domeniul medical. Multe produse farmaceutice şi dispozitive medicale listate pe site sunt disponibile exclusiv pe baza reţetei emise de către un medic sau un specialist medical calificat, şi nu toate produsele sunt disponibile în toate ţările. Informaţiile despre produse nu au scopul de a se constitui într-un tablou de informaţii medicale complet. NOI NU OFERIM DIAGNOSTICE MEDICALE PERSONALIZATE SAU SFATURI LEGATE DE TRATAMENTE SPECIFICE. Profesioniştii din domeniul medical pot obţine informaţii medicale complete din broşura informativă a produsului. Informaţiile legate de aceste produse pot diferi de la ţară la ţară. Pacienţii, medicii şi alţi profesionişti din domeniul medical ar trebui să ia legătura cu autorităţile locale de reglementare pentru a obţine informaţii adecvate ţării unde se află. În plus, reglementările curente din multe ţări limitează (sau chiar interzic în anumite instanţe) dreptul Novartis de a oferi informaţii şi/sau de a răspunde direct la întrebările pacienţilor privitoare la produsele de pe reţetă. Cu toate astea, Novartis Pharma Services România SRL va răspunde întrebărilor venite din partea profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi le va furniza acestora informaţii conform cu reglementările locale.

 

3. Disclaimer legat de garanţii

Novartis Pharma Services România SRL depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Informaţiile sunt corecte şi actualizate. Cu toate astea, Informaţiile pot conţine inadvertenţe sau erori tipografice. Novartis Pharma Services România SRL îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări, corecturi şi/sau îmbunătăţiri Informaţiilor, precum şi produselor şi programelor descrise în cadrul acestor Informaţii, în orice moment şi fără preaviz. Novartis Pharma Services România SRL nu garantează acurateţea niciunei componente a Informaţiilor. Novartis Pharma Services România SRL nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru niciun fel de erori sau omisiuni din cadrul conţinutului site-ului. TOATE INFORMAŢIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE". NOVARTIS NU OFERĂ GARANŢII LEGATE DE CARACTERUL COMPLET SAU ACURATEŢEA INFORMAŢIILOR DE PE SITE SAU DE POSIBILELE UTILIZĂRI ALE ACESTORA. PE CALE DE CONSECINŢĂ, INFORMAŢIILE TREBUIE ATENT EVALUATE DE CĂTRE VIZITATORII SITE- ULUI. NICI NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMÂNIA SRL, NICI VREO ALTĂ FIRMĂ MEMBRĂ NOVARTIS GROUP ŞI NICI ALTĂ TERŢĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA ACESTUI SITE NU POT FI FĂCUTE RESPONSABILE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNĂ DIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, REZULTANTĂ, INDIRECTĂ SAU PUNITIVĂ NĂSCUTĂ DIN ACCESUL, UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE, SAU DIN VREO EROARE SAU OMISIUNE DIN CADRUL CONŢINUTULUI ACESTUI SITE. Unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, aşa că excluderile de mai sus ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Novartis Pharma Services România SRL nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate şi nu va fi învinovăţită sub nicio formă pentru niciun fel de daune sau viruşi care ar putea infecta computerul dumneavoastră sau alte produse şi bunuri folosite la accesarea sau utilizarea Informaţiilor. Novartis Pharma Services România SRL îşi rezervă dreptul de a întrerupe funcţionarea acestui site în orice moment, fără preaviz şi fără a suporta vreo consecinţă.

 

4. Informaţii pe care dumneavoastră ni le furnizaţi

Cu excepţia informaţiilor acoperite de Politica noastră de Confidenţialitate, orice fel de comunicare sau material pe care îl transmiteţi către site prin mesagerie electronică sau alte mijloace, incluzând date, întrebări, comentarii, sugestii sau chestiuni asemănătoare, vor fi tratate ca neconfidenţiale şi non- proprietare. Orice veţi transmite sau posta devine proprietatea Novartis Pharma Services România SRL sau a afiliaţilor săi şi poate fi folosit pentru orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, reproducerea, diseminarea, publicarea, transmisia şi postarea. Mai mult, Novartis Pharma Services România SRL are libertatea de a folosi, fără a acorda compensaţii, orice idei, concepte, know-how sau tehnici conţinute în cadrul oricărei comunicări pe care o transmiteţi site-ului în orice scop, incluzând, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea şi vânzarea pe piaţă a produselor care folosesc astfel de informaţii primite.

 

5. Produse distribuite global

Acest site poate conţine informaţii despre produse şi servicii distribuite la scară globală, nefiind toate disponibile în fiecare locaţie. O referire la un produs sau un serviciu de pe acest site nu implică automat faptul că acel produs sau serviciu este sau va fi disponibil în locaţia în care vă aflaţi. Produsele la care se face referire în acest site pot fi supuse unor cerinţe diferite de reglementare, depinzând de ţara de utilizare. În consecinţă, este posibil ca vizitatorii site-ului să fie notificaţi că anumite secţiuni ale acestui site sunt destinate doar anumitor tipuri de utilizatori experţi sau doar anumitor audienţe din anumite ţări. Nu ar trebui să vă întocmiţi niciun fel de plan bazându-vă pe acest site ca formă de promovare sau publicitate pentru vreun produs sau pentru utilizarea unui produs care nu este autorizat de legile şi reglementările din ţara dumneavoastră de reşedinţă.

 

6. Disclaimer

Nimic din ce apare pe acest site nu constituie o invitaţie sau o ofertă de a efectua investiţii sau tranzacţii cu acţiuni sau titluri American Depositary Receipts aparţinând Novartis. În particular, rezultatele concrete şi viitoare pot diferi semnificativ de orice previziune, opinie sau aşteptare exprimate pe acest site, iar performanţele trecute ale preţului acţiunilor nu trebuie socotite ca reper pentru performanţe viitoare.

 

7. Legături la acest site

Novartis Pharma Services România SRL nu a revizuit niciunul din site-urile web ale părţilor terţe care conţin legături la acest site şi nu este responsabilă pentru conţinutul niciuneia din aceste pagini dinafara site-ului sau al oricăror site-uri legate de acest site. Dacă doriţi să realizaţi o legătură a site-ului dumneavoastră cu acest site, vă puteţi conecta doar la home page. Nu vă puteţi lega la niciuna din paginile din interiorul acestui site fără consimţământul scris prealabil din partea Novartis Pharma Services România SRL. În mod similar, citarea sau folosirea uneia sau mai multor porţiuni ale acestui site în site-urile terţelor părţi fără consimţământul scris sunt interzise.

 

8. Legături la alte site-uri

În interesul său pentru comoditatea vizitatorilor acestui site, este posibilă furnizarea de legături către site-uri ale terţelor părţi. Ne vom strădui să vă informăm, la părăsirea acestui site, că termenii de folosire şi confidenţialitate ale site-urilor terţelor părţi pot fi diferite. În orice caz, Novartis Pharma Services România SRL nu va accepta niciun fel de responsabilitate pentru legăturile de la noi la alţii, şi în particular nu va accepta niciun fel de responsabilitate pentru acurateţea sau legalitatea conţinutului extern. Nu acceptăm niciun fel de responsabilitate care derivă dintr-o încălcare sau omisiune a politicilor de confidenţialitate ale terţelor părţi.

 

9. Postări pe acest site

Deşi este posibil să monitorizeze sau să revizuiască ocazional discuţiile, convorbirile, postările, transmisiunile, tabelele de mesaje şi altele asemănătoare de pe site, Novartis Pharma Services România SRL nu are niciun fel de obligaţie să procedeze astfel şi nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate generată de conţinutul unor asemenea locaţii şi nici pentru vreo eroare, defăimare, insultă, omisiune, informaţie falsă, material promoţional, obscenitate, pornografie, limbaj ofensator, ameninţare, încălcare de confidenţialitate sau inadvertenţă existente în oricare din informaţiile apărute în astfel de locaţii pe site. Este interzis să postaţi sau să transmiteţi materiale ilegale, promoţionale, ameninţătoare, defăimătoare, obscene, scandaloase, instigatoare, pornografice sau profanatoare, sau orice alt fel de material care ar putea încuraja la comportamente care să poată fi considerate drept ofensatoare, generatoare de probleme civile sau care să încalce în vreun alt fel legea. Novartis Pharma Services România SRL va colabora în întregime cu orice autoritate a legii sau se va supune integral oricărui ordin judecătoresc prin care se va cere Novartis Pharma Services România SRL să dezvăluie identitatea oricui postează astfel de informaţii şi materiale.

 

10. Consecinţe

Dacă ne vom da seama că aţi încălcat oricare din termenii şi condiţiile conţinute în cadrul acestei Declaraţii de Legalitate, suntem îndrituiţi să trecem imediat la acţiuni de corectare a situaţiei, incluzând aici împiedicarea utilizatorului de a folosi serviciile furnizate de Novartis Pharma Services România SRL, precum şi scoaterea oricărui tip de informaţie, date şi conţinut pus pe site de acest utilizator, în orice moment şi fără avertisment prealabil. Dacă am suferit daune în urma celor încălcate de dumneavoastră, este posibil să trecem, cu maximă discreţie, la recuperarea acestor daune de la dumneavoastră.

 

11. Revizuiri

Novartis Pharma Services România SRL poate să revizuiască oricând această listă de Termeni şi Condiţii prin actualizarea acestui mesaj. Astfel de revizuiri constituie obligaţii, aşa că este bine să vizitaţi periodic această pagină pentru a revedea lista curentă de Termeni şi Condiţii care trebuie respectată.

 

12. Disclaimer referitor la materialele promoționale

Această platformă conține materiale promoționale care sunt destinate profesioniștilor din domeniul sănătății.
Medicamentele menționate în această platformă se eliberează pe bază de prescripţie medicală restrictivă: Tafinlar 50 mg capsule; 75 mg capsule • Mekinist 0,5 mg comprimate filmate; 2 mg comprimate filmate • Votrient 200 mg comprimate filmate; 400 mg comprimate filmate • Afinitor 2,5 mg comprimate; 5 mg comprimate; 10 mg comprimate • Kisqali 200 mg comprimate filmate • Tyverb 250 mg comprimate filmate • Kymriah dispersie perfuzabilă cu 1,2 x 106 – 6 x 108 celule • Piqray 50 mg comprimate filmate; 150 mg comprimate filmate; 200 mg comprimate filmate • Xolair prefil.syr. 150mg 1ml; prefil.syr. 75mg .5ml • Entresto fc.tab 24mg 26mg 28; fc.tab 49mg 51mg 56; fc.tab 97mg 103mg 56 • Enerzair breezhale caps inhal 10; breezhale caps inhal 30  •  Atectura breezhale in 125/127.5 30; breezhale in 125/62.5y 30; breezhale inh 125/260y 30 •  Exjade film c.tabs 180mg 30; film c.tabs 360mg 30; tabs soluble 125mg 28; tabs soluble 250mg 28; tabs soluble 500mg 28 • Jakavi tabs 10mg 56; tabs 15mg 56; tabs 15mg 60; tabs 20mg 56; tabs 20mg 60; tabs 5mg 56; tabs 5mg 60 • Revolade film c.tabs 25mg 28; film c.tabs 50mg 28 • Rydapt soft caps 25mg 112 • Tasigna caps 150mg 112; caps 150mg 28; caps 200mg 28; caps 50mg 120 • Cosentyx 150 mg și 300 mg soluție injectabilă în stilou injector preumplut. • Scemblix 20mg 60 comprimate filmate; 40mg 60 comprimate filmate;
Raportați orice reacție adversă suspectată la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro sau către reprezentanța în România a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact: Novartis Pharma Services Romania S.R.L., Tel. de Farmacovigilență: +4021 3104430, Fax: +4021 310 40 29, e-mail: [email protected]. Puteți să raportați o reclamație legată de calitatea unui produs Novartis la următoarele date de contact: email: [email protected]; Telefon raportare reclamații: +4 031 2282033; Fax: +4 021 31299 07 sau Telefon receptie: +4 021 3129901.
Pentru informații medicale suplimentare vă rugăm să contactați Novartis Pharma Services România S.R.L, la adresa de e-mail: [email protected] sau la numărul de telefon +4031 228 20 32.

Evaluați acest conținut: 
0
Niciun vot încă